Wyeliminowanie customizacji w JD Edwards zmniajsza kosztyi czasochłonnośc adaptacji.
Ten krótki film pokazuje, jak niektóre z najczęstszych customizacji mogą zostać zastąpione strukturą rozszerzalności w JD Edwards (JD Edwards Extensibility Framework)

Obejrzyj film tutaj.

 

Planując działania do 2030 roku i dalej, Oracle dokonał znacznych inwestycji w JD Edwards EnterpriseOne 9.2.
Ostatnie udoskonalenia obejmują: zarządzanie aktywami kapitałowymi, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, sprzedaż, produkcja i zaopatrzenie.
Inne ważne ulepszenia produktu zostały wprowadzone w raportowaniu oraz "user experience".

Uprość procesy biznesowe z Twojej  firmie wywołując orkiestrację z poziomu ekranów JD Edwards bez konieczności kastomizacji. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku zawierającego przegląd możliwości rozbudowy formatek systemu JD Edwards, poprzez uruchomienie orkiestracji z poziomu różnych zdarzeń systemowych bez konieczności kastomizacji.
Aby  obejrzeć film, kliknij TUTAJ.

Ustawodawca wprowadził obowiązek weryfikowania kont bankowych kontrahentów przy
realizowanych płatnościach oraz obowiązek przechowywania danych potwierdzających tą weryfikację.
Przepisy o białej liście podatników VAT wejdą w życie 1 września 2019 r. Od tej daty powinien już
funkcjonować produkcyjnie wykaz podatników zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową.
Natomiast sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną obowiązywać
od 1 stycznia 2020 r.
W związku z powyższym Xelto przygotowało rozwiązania dedykowane dla Oracle JD Edwards do
obsługi Białej Listy.

Największe korzyści rozwiązania:
Kompletność (korzysta bezpośrednio z danych Oracle JD Edwards oraz w Oracle JD Edwards
zapisuje rezultaty)
 Obsługiwane w całości z poziomu Oracle JD Edwards
 Skuteczne (istnieje możliwość automatycznego zablokowania zlecenia przelewu w
przypadku negatywnej weryfikacji)
 Neutralne dla ustawień i innych procesów w JD Edwards
 Bardzo proste w obsłudze
 Błyskawiczna instalacja i konfiguracja
 Wspierane (produkt będzie rozbudowywany i dostosowywany do zmieniających się
przepisów)

Zachęcamy  do zapoznania się z rozwiązaniem dostarczanym przez naszą firmę.

 Oracle prezentuje zmiany funkcjonalne warstwy technologicznej do wersji 9.2.3.4.
Wśród zmian funkcjonalnych możemy wyszczególnić udoskonalenia w obszarze produkcji takie jak:
• Reguły przepływu statusów dla zleceń produkcyjnych (Work Order Activity Rules)
• Zapis historii zmian normy materiałowej
W obszarze zarządzania zamówieniami sprzedaży, wśród zmian można wymienić:
• Automatyczną kalkulację daty pobrania towaru w zamówieniu sprzedaży na bazie danych o obecnej i przyszłej dostępności produktu
Zmiany po stronie warstwy technologicznej:
• Wzbogacenie funkcjonalności orkiestratora
• Nowe certyfikacje
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią informacji prasowej pod tym linkiem.

Oracle prezentuje szczereg nowości dla systemu JD Edwards.  Poniżej publikujemy garść informacji na ich temat:

Wśród nowych rozwiązań funkcjonalnych prezentowanych można wymienić:
• nowe funkcje w module zarządzania Joint Venture
• nowe funkcjonalności w procesie zarządzania windykacją
• automatyzacja listy kosztów kraju i walut zgodnie ze standardem ISO

Nowe rozszerzenia w warstwie technologicznej to między innymi:
• nowe funkcje Orkiestratora (JD Edwards Orchiestrator)
• nowe możliwości tworzenia powiadomień (Notifications)
• możliwość uruchomienia orkiestracji z poziomu ekranu JDE.
• Nazwa możliwości rozbudowy ekranów JDE bez konieczności programowania
(możliwość dodawania kolumn praz przycisków)
• Certyfikacja dla nowych platform i przeglądarek internetowych
- Oracle JDeveloper 12.2.1.3
- Microsofr Edge 42
- Google Chrome 72
Całość informacji prasowej dostępna jest tutaj.

Kilka tygodni temu została opublikowana prezentacja podsumowująca rozwój systemu JD Edwards Enterprise One w ostatnich kilkunastu miesiącach i prezentująca plany rozwoju w przyszłości.
Wśród najważniejszych nowości dostarczonych ostatnio wymienić można:
- zmiany w obszarze interfejsu użytkownika (obiekty definiowane przez użytkownika);
- rozwój Orkiestratora;
- powiadomienia o wystąpieniu różnych zdarzeń w systemie (Notifications);
Wymienione funkcjonalności systemu pozwalają naszym Klientom na dostosowanie systemu do własnych potrzeb poprzez personalizację, bez konieczności inwestowania w kosztowne prace programistyczne.
Wśród funkcjonalności, nad którymi pracuje Oracle i które zostaną wprowadzone w przyszłości można wymienić:
- automatyzację procesów z naturalnym językiem użytkownika;
- dalszy rozwój interfejsu użytkownika;

obrazek Oracle

Planowane zmiany, które zostaną wdrożone w ciągu kilku najbliższych lat, pozwolą na zautomatyzowanie procesów biznesowych i unowocześnienie pracy z systemem JD Edwards.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Poniższa prezentacja opisuje Centrum Komunikatów i wszystkie funkcje, które zapewniają zarządzanie powiadomieniami i komunikatami w Centrum Roboczym.
Omówiono tu szczegóły Listy Roboczej, która jest innym sposobem uzyskania dostępu do Centrum Komunikatów.
Zachęcamy  do obejrzenia całej prezentacji tutaj.

W ramach tej aktualizacji dodano rozszerzenia obejmujące m.in.:
1. Orkiestrator, w którego ramach dostępne są nowe funcje:
- możliwość uruchomienia orkiestracji z poziomu zdarzeń systemu JD Edwards, np. przekazanie powiadomienia dla Działu Obsługi Klienta.
- weryfikacja stanu poprawności orkiestracji na predefiniowanym kokpicie dzięki monitorowi orkiestracji.
- opcja odczytu danych z pliku CSV, co wielu Klientom uprości planowane rozwiązania integracyjne.
2. Nowe możliwości formatek w systemie JD Edwards.
Obecnie możliwe jest dodawanie nowych kolumn do formatek służących do wprowadzania danych w celu ich dalszego przetwarzania. Ta zmiana redukuje konieczność kastomizacji systemu.
3. Architektura 64-bitowa
W ramach toolsów 9.2.3 z wersją aplikacji 9.2, JD Edwards wspiera przetwarzanie 64-bitowe dla serwera Eterprise oraz klienta deweloperskiego, dołączając do wcześniej osługiwanych serwerów HTML oraz AIS. Zmiana ta pozytywnie wpłynie na wydajność systemu.

Cała treść informacji prasowej dostępna jest tutaj.

mapa
xelto logotype2
XELTO Sp. z o.o. | Siedziba firmy
ul. Winogrady 18, 61-663 Poznań, Polska
NIP: 972-12-43-826, REGON: 302415061
KRS: 0000472643


XELTO Sp. z o.o. | biuro w Warszawie
ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa
Tel. +48 608 92 00 33 

Sprzedaż: sales@xelto.com
Helpdesk: support@xelto.com
Administracja: xelto@xelto.com
©2020 XELTO. All Rights Reserved. Made with love by MIDNIGHT DESIGN STUDIO.
Zostaw wiadomość!
1000 znaków pozostało
Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych [link do zgód] oraz akceptujesz postanowienia naszej polityki prywatności [link do strony z polityką]